Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

smoking-gun
2954 88ae 400
Takie Kajowe na noc

March 28 2015

smoking-gun
Reposted fromgruetze gruetze vianieniewesola nieniewesola
0991 8b66 400

stunningpicture:

I made a Redundant Clock.

smoking-gun
1898 4382 400
Reposted fromrof rof vianieniewesola nieniewesola
smoking-gun
Tylko dlatego, że możemy żyć bez czegoś, nie oznacza, że musimy.
— Grey's anatomy (s11e17)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
smoking-gun
0281 b039
smoking-gun
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabeginagain beginagain
smoking-gun

Zniszczyłeś mnie nie zdając sobie sprawy jak bardzo...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viabeginagain beginagain

March 25 2015

smoking-gun
Owszem, mam ciężki charakter. Tłumię w sobie wszystko, co leży mi na sercu i czasami nie potrafię wygadać się nawet najlepszej przyjaciółce. Często pyskuje i wybucham agresją, nie potrafię się powstrzymać i przestać. Zbyt często się kłócę, ranię tych, na których mi naprawdę zależy i ciągle mówię coś, czego nie powinnam.
Reposted frombanshe banshe viaoktawiia oktawiia
smoking-gun
Później to zawsze za późno. Później nie istnieje.
— wyszperane / Sabela soup
Reposted fromSabela Sabela viaoktawiia oktawiia
smoking-gun
3099 1018 400
Reposted fromparamaribo paramaribo viaoktawiia oktawiia
smoking-gun
Gdybym zadzwoniła w środku nocy cała we łzach, przyjechałbyś?
Reposted fromesperer esperer viaoktawiia oktawiia

March 23 2015

smoking-gun
3985 9e91 400
Sylwia Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapassionative passionative

March 22 2015

smoking-gun

"Dam Ci radę na przyszłość. Nie zaczynaj czegoś, czego nie jesteś w stanie skończyć. Nie zaczynaj czegoś, co budzi w Tobie strach. Nie zaczynaj czegoś, do czego jeszcze nie dorosłeś."

Czyli mądrości na noc ...
Reposted bymywordczesctrawaoktawiia
smoking-gun
Niektóre sprawy wystarczy zapić wódką. Większość, niestety, trzeba przepłakać. 
— me
smoking-gun
smoking-gun
0860 453d
Reposted fromjustyha justyha viabutterfly94 butterfly94
smoking-gun
0650 f329 400
Reposted fromnaverending naverending viabutterfly94 butterfly94
smoking-gun
smoking-gun
9788 8162 400
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl